Szkoła rodzenia - wymogi prawne
Szkoła rodzenia
12.12.2023

Szkoła rodzenia – wymogi prawne

Spis treści

Nie ma szczególnych wymogów prawnych dotyczących zakładania szkoły rodzenia. Jej właścicielem może zostać każdy, bez względu na to, czy wykonuje zawód medyczny, czy nie. Nie potrzeba do tego żadnych zezwoleń ani koncesji. Nie ma też ograniczeń w zakresie rodzaju działalności. Szkołę rodzenia można założyć samodzielnie, do czego wystarczy działalność gospodarcza, albo wspólnie, rejestrując spółkę.

Rejestracja firmy

Pierwszym krokiem jest rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek możesz złożyć przez Internet lub w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania. 

We wniosku o wpis do rejestru musisz podać:

Szkoła rodzenia - wymogi prawne
 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia,
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
 • PESEL,
 • wszystkie posiadane obywatelstwa,
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane, a jeśli nie, składając wniosek do CEIDG wnioskujesz też o ich przyznanie. NIP zostanie nadany w przeciągu 1 dnia, REGON w przeciągu tygodnia,
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą,
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej,
 • nazwę skróconą,
 • kody PKD (np. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację),
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą,
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Sprawy podatkowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą odprowadzać podatek dochodowy (PIT). Można go obliczać na podstawie:

 • zasad ogólnych (wg skali podatkowej 12% i 32%),
 • skali liniowej (stawka podatkowa 19%; podatek od dochodu),
 • ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych (podatek od uzyskanego przychodu),
 • karty podatkowej.

O optymalnej formie opodatkowania najlepiej porozmawiać z doradcą podatkowym.

Oprócz podatku dochodowego firmy usługowe, a takimi są szkoły rodzenia, podlegają też podatkowi od towarów i usług (VAT). Jednak świadczenia szeroko rozumianych usług medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne, fizjoterapeutów i innych przedstawicieli zawodów medycznych czy okołomedycznych, są zwolnione z VAT. Podatek ten mogą musieć zapłacić szkoły rodzenia prowadzone przez osoby niewykonujące zawodu medycznego, które generują sprzedaż przekraczającą 200 tys. zł.

Ubezpieczenie 

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku CEiDG należy dopełnić formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Do ZUS trzeba zgłosić siebie i ewentualnie członków swojej rodziny. 

Dokumenty:

 • ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

możesz złożyć wraz z wnioskiem o rejestrację w CEiDG albo w ZUS-ie. 

Ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym objęci są również pracownicy szkoły rodzenia wraz z członkami rodziny. Dlatego, jeśli zatrudnisz specjalistów, musisz zgłosić ich do ZUS w przeciągu 7 dni. 

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie minimum 60 miesięcy (5 lat) mogą skorzystać z tzw. ulgi na start i przez pół roku działalności nie podlegać obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne. Rezygnując z tzw. preferencyjnego ZUS-u, należy opłacać składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. 

Pozostając w temacie ubezpieczeń, należy wspomnieć też o ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej (OC). Położne podlegają mu obowiązkowo, ale jeśli zdecydują się na założenie szkoły rodzenia, powinny rozważyć rozszerzenie takiej ochrony prawnej i opłatę dobrowolnych, choć nieco wyższych składek. Praca z kobietami w ciąży wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego warto zadbać o komfort i poczucie bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia zawodowego.